Oferta

Nasza oferta skierowana jest między innymi do osób:

 • przeżywających trudności emocjonalne
 • cierpiących na depresję lub inne zaburzenia afektywne
 • doświadczających lęków
 • chorujących na dolegliwości fizyczne, w których ważnym elementem nasilającym objawy są czynniki psychiczne i stres
 • mających niską samoocenę
 • napotykających trudności w związkach z bliskimi osobami
 • czujących, że nie mogą stworzyć satysfakcjonującego związku
 • czujących, że nie radzą sobie z codziennym stresem i obciążeniami
 • nierozumiejących niektórych własnych, silnych reakcji
 • przeżywających kryzys życiowy
 • nie mogących zaakceptować utraty kochanej osoby
 • odczuwających cierpienie, które nie musi wiązać się z wymienionymi powyżej trudnościami

Jako pierwszy krok proponujemy konsultację psychologiczną

Konsultacje psychologiczne to cykl spotkań służących wspólnemu zbadaniu problemów pacjenta, przyjrzeniu się jego ogólnej kondycji psychicznej i określeniu jego gotowości do podjęcia psychologicznej pracy nad sobą. Konsultacje nie są równoznaczne z rozpoczęciem terapii, lecz zawsze ją poprzedzają. Niektóre osoby chcą nazwać swój aktualny problem (np. dotyczący trudności w pracy lub relacji z dzieckiem) i nie są zainteresowane dłuższą pracą; inne mogą wahać się, czy terapia byłaby dla nich pomocna i chcą o tym porozmawiać; niektórzy mogą być od początku przekonani o chęci rozpoczęcia terapii. Konsultacje mogą zakończyć się decyzją o rozpoczęciu terapii albo skierowaniem pacjenta do specjalisty, który oferuje inną metodę pomocy psychologicznej. 

Indywidualna psychoterapia psychoanalityczna

Jest procesem poznawania siebie, samorozwojem, ale też – przede wszystkim – leczeniem. Pozwala zająć się wieloma obszarami życia, m.in. przyczynami trudności, które mają głębszy charakter i występują od dłuższego czasu w życiu pacjenta. W terapii długoterminowej nie ustala się terminu zakończenia ani poruszanych wątków, a częstotliwość sesji różni się zależnie od zgłaszanych problemów oraz celów indywidualnych. Terminy sesji są stałe i zarezerwowane są dla jednego pacjenta.