Oferta

Oferta Ośrodka skierowana jest między innymi do osób:

 • przeżywających trudności emocjonalne
 • cierpiących na depresję lub inne zaburzenia afektywne
 • doświadczających lęków
 • chorujących na dolegliwości fizyczne, w których ważnym elementem nasilającym objawy są czynniki psychiczne i stres
 • mających niską samoocenę
 • napotykających trudności w związkach z bliskimi osobami
 • czujących, że nie mogą stworzyć satysfakcjonującego związku
 • czujących, że nie radzą sobie z codziennym stresem i obciążeniami
 • nie rozumiejących niektórych własnych, silnych reakcji
 • przeżywających kryzys życiowy
 • nie mogących zaakceptować utraty kochanej osoby
 • odczuwających cierpienie, które nie musi wiązać się z wymienionymi powyżej trudnościami.

Początkowo umawiamy na konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to cykl spotkań mających na celu wspólne zrozumienie i nazwanie problemu. Pozwala to określić, jaka forma pomocy psychologicznej i/lub psychoterapii jest w danej sytuacji najbardziej korzystna. Konsultacje nie są równoznaczne z rozpoczęciem terapii – niektóre
osoby chcą rozpoznać swój aktualny problem (np. dotyczący trudności w pracy lub relacji z dzieckiem) i nie są zainteresowane dłuższą pracą; inni mogą wahać się, czy terapia byłaby dla nich pomocna i chcą o tym porozmawiać; niektóre osoby mogą od początku być przekonane o chęci rozpoczęcia terapii. W tej ostatniej sytuacji konsultacje są również ważne w celu ustalenia ram dalszej współpracy.
Następnie, w zależności od wspólnej decyzji i zdefiniowanych trudności, proponowana jest psychoterapia długo- lub krótkoterminowa albo inna forma pomocy psychologicznej.

Indywidualna psychoterapia krótkoterminowa

Jej temat oraz czas trwania są określone z góry. Tego rodzaju praca pozwala zająć się jednym, jasno określonym problemem. Jest wskazana wtedy, gdy trudność pacjenta trwa od niedawna, wynika raczej z bieżącego kryzysu lub aktualnej sytuacji życiowej.

Indywidualna psychoterapia długoterminowa

Jest procesem poznawania siebie, samorozwojem, ale też – przede wszystkim – leczeniem. Pozwala zająć się wieloma obszarami życia, m.in. przyczynami trudności, które mają głębszy charakter i występują od dłuższego czasu w życiu pacjenta. W terapii długoterminowej nie ustala się terminu zakończenia ani poruszanych wątków, a częstotliwość sesji różni się zależnie od zgłaszanych problemów oraz celów indywidualnych. Terminy sesji są stałe i zarezerwowane są dla jednego pacjenta.

Proponowane przez nas formy pracy mają naukowo  potwierdzoną skuteczność – zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań:

 • Leichsenring, Rabung, 2008 link
 • Shedler, 2012 link
 • Leichsenring, 2005 link
 • Gabbard, Gunderson, Fonagy, 2002 link